körkortsintyg.se

 

KÖRKORTSMOTTAGNING I UPPSALA MED ANVISNINGSLÄKARE FÖR ALKOLÅS

Granebergskliniken

 

Frågor och svar

Nedan har vi samlat några frågor som vi ofta får:

Fråga: Vad kostar ett körkortsintyg?
Svar:

Titta under rubriken "Avgifter" i vänstermarginalen så får du en ungefärlig uppfattning. När Du varit på det första besöket på Granebergskliniken kommer Du att få ett brev med information om vilken utredning som behövs i Ditt fall, samt en exakt prisuppgift. Intyg vid alkolås har fast pris enl. prislistan, likaså intyg inför högre körkortsbehörighet.

Fråga: Kan man dela upp betalningen?
Svar: Nej, hela beloppet betalas i förskott till angivet Plusgirokonto. Brevet som Du får från Granebergskliniken innehåller all nödvändig information och fungerar som betalningsunderlag.
Fråga: Jag har lämnat intyg tidigare. Blir det billigare då?
Svar: Nej, om Transportstyrelsen begär att få in ytterligare intyg efter en period så kostar det enligt då gällande prislista, eftersom varje intyg baseras på ny provtagning och en ny bedömning.
Fråga: Hur snabbt kan jag få en tid?
Svar: Du kan oftast få tid för det första besöket inom en vecka. Några dagar därefter får Du en skriftlig prisuppgift gällande resten av utredningen. När betalningen har hunnit registreras ringer Du och beställer tid för att påbörja provtagningarna. Du erbjuds då tid inom 1-2 veckor.
Fråga: Kan jag inte få lämna första provet redan vid det första besöket?
Svar: Nej, vid det första besöket kartlägger vi Din situation innan utredningens omfattning kan planeras. Därefter får Du ett informationsbrev från Granebergskliniken med uppgifter om planerad utredning och pris, och först när Du har betalat för resten av utredningen samt intyget kan Du påbörja provtagningarna.
   
Fråga: Vad ska jag ta med till det första besöket?
Svar: Alla handlingar som rör ärendet, t.ex. brev från Transportstyrelsen, polisrapporter, domar osv. samt giltig fotolegitimation. Kom ihåg att besöket betalas kontant, inte med kort.
   
Fråga: Hur lång tid tar det innan jag får intyget?
Svar: Det beror på varför Transportstyrelsen begärt att få intyget och regleras i Transportstyrelsens föreskrifter. Observationstiden - dvs. den tid som Du har kontakt med intygsskrivande läkare och lämnar prover - kan variera mellan 3 och 6 månader och ibland uppgå till sammanlagt två år. Ibland kan det stå något om observationstidens längd i det brev som Du fått från Transportstyrelsen, annars kommer du att få besked i informationsbrevet från Granebergskliniken.
Fråga: Jag fick brevet från Transportstyrelsen för ett tag sedan, och nu är det bara en månad kvar innan jag måste lämna in intyget. Går det att få intyget så snabbt?
Svar: Nej, det tar tre-sex månader innan intyget kan skrivas, beroende på hur lång observationstid som krävs. Ibland kan det ta ännu längre tid, t.ex. på grund av att man inte lämnar normala prover. Kontakta Din utredare på Transportstyrelsen och fråga om Du kan få anstånd om tiden håller på att gå ut. Om de vill kan de kontakta oss för att få bekräftat att Du kommit igång med utredningen när Du har lämnat det första provet.
   
Fråga: Vilka prover kommer att tas?
Svar: Det kan variera lite från person till person. När Du anmäler Dig kartlägger vi Din situation vid ett första besök och sedan lägger vi upp en personlig utredningsplan i enlighet med Vägverkets föreskrifter. Oftast får man lämna både blod- och urinprover, minimum tre prover under tre månader. Längre observationstid medför fler provtagningar.
Fråga: Hur ofta får man lämna prover?
Svar:

Blodprover lämnas på Läkarhusets lab. Man får samtliga remisser vid det första läkarbesöket samt instruktion hur det går till med kallelser.

Även urinproverna lämnas oftast på Läkarhusets lab, men vissa prover kan lämnas på Granebergskliniken. Man blir kallad till proverna med kort varsel. Det innebär att man får ett e-mail eller SMS med uppmaning att lämna prov senast i övermorgon. Provtagningarna sker oregelbundet under observationstiden för att man inte ska kunna förutse när det är dags för nästa prov.

   
Fråga: Vad händer om proverna inte är normala?
Svar: Då får man utöka observationstiden och lämna fler prover. Kostnaden för detta ingår inte i den avgift som Du har förskottsbetalat, utan tillkommer i så fall. Alternativt skrivs intyget utifrån de prover som tagits, men då går det förstås inte att styrka drogfrihet och pålitlighet i nykterhetshänseende med hjälp av intyget.
Fråga: Jag lämnar redan regelbundna prover. Kan man använda dem till intyget?
Svar: Ja, om man t.ex. lämnar urinprover via Frivården, Ungdomsteamet, Nyängen eller Socialtjänsten och själv ser till att skriftliga labsvar skickas därifrån till Granebergskliniken så kan detta göra att färre prover behöver tas på Granebergskliniken. Då blir avgiften för intyget lägre. Samma sak gäller om man redan lämnar blodprover någon annanstans, men en förutsättning är att "rätt" prover tas.
Fråga: Hur gör man om man vill börja hos Er?
Svar:

Ring 0705 - 69 26 07 under kontorstid och boka tid för det första besöket. Efter besöket planeras utredningen och Du får ett informationsbrev som bl.a. innehåller prisuppgift. Därefter bestämmer Du om Du vill sätta igång med själva utredningen.

Fråga: Vad händer om jag börjar ta prover och sedan vill sluta?
Svar: Det är helt upp till Dig själv om Du vill fullfölja programmet eller inte. Avgiften kommer dock inte att återbetalas om Du avbryter innan intyget hunnit skrivas. Samma sak gäller om Transportstyrelsen under observationstiden skulle besluta att hinder föreligger för att inneha körkort, eller om Du får en spärrtid på körkortet och inte längre behöver intyget.
Fråga: Är det säkert att jag får tillbaka körkortet när jag har lämnat intyget till transportstyrelsen? Är allt klart sen?
Svar: Nej, det finns ingen garanti, det beror dels på vad provtagningarna och läkarbedömningen givit för resultat och dels på vad transportstyrelsen därefter beslutar. Nytillkomna händelser kan påverka beslutet, t.ex. om någon ytterligare alkohol- eller drogrelaterad incident inträffat under observationstiden. Om nytt körkortstillstånd beviljas så är det oftast förenat med villkor, dvs. ett krav att lämna nytt läkarintyg om 6-12 månader efter en ny utredningsperiod med nya prover.
 
Körkortsintyg
Utredning
Alkolås
Avgifter
Frågor och svar
Vägbeskrivning
Kontakta oss
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sidan uppdaterades senast 2012-01-01

Ars Medicus AB 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal besökare sedan 2005-09-25:
Free Web Counter
Free Hit Counter

 

Antal besökare sedan 2007-01-19:

free web counter
Free web counter