körkortsintyg.se

 

KÖRKORTSMOTTAGNING I UPPSALA MED ANVISNINGSLÄKARE FÖR ALKOLÅS

Granebergskliniken

 

Utredning

Om körkortet har ifrågasatts eller dragits in p.g.a. alkohol eller droger så krävs upprepade provtagningar under en period innan det av Transportstyrelsen begärda läkarintyget kan utfärdas. Utredningen utformas individuellt utifrån Din aktuella situation. Du får därför först komma på ett besök då Du förutom att fylla i frågeformulär med frågor om Dina alkohol- och eventuella drogvanor även muntligen får svara på frågor om Ditt liv och leverne ur alkohol- och drogsynpunkt. Till besöket ska Du ta med alla papper som rör ärendet, t.ex. brev från Transportstyrelsen, polisrapporter, domar osv. Därefter planeras utredningen i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2010:125.

 
Kostnaden för ett intyg varierar beroende på vilka och hur många prover som behöver tas. Under rubriken "Avgifter" kan Du få en ungefärlig uppfattning om vad det kommer att kosta, men alla får en skriftlig, individuell prisuppgift efter det första besöket innan resten av utredningen kan påbörjas. Prisuppgiften omfattar det minsta antal prover som behövs. Vid onormala provsvar kan ytterligare prover behöva tas. Kostnaden för dessa tillkommer i så fall.

Avhållsamhet från alkohol och droger kan visas genom:

  • en kontinuerlig läkarkontakt eller annan rehabilitering
  • frekventa laboratorieprover under hela observationstiden
  • upprepade prover som belyser förekomsten av annat substansbruk
  • ett läkarintyg som redovisar och bedömer nämnda förhållanden
Observationstiden innan intyget kan skrivas skall oftast uppgå till minst sex månader enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Ibland vill Transportstyrelsen att en kortare utredning görs, med en observationstid på två till tre månader. Upprepade prover tas under denna period från både blod och urin. De flesta av proverna tas på Läkarhusets laboratorium i centrala Uppsala och skickas till Aleris Medilab resp. Karolinska Universitetslaboratoriet för analys. Vissa prover kan tas på Granebergskliniken. Prover kan även lämnas på vissa provtagningsställen i Stockholm med omnejd.
 
Du blir kallad med kort varsel via e-mail eller SMS till urinprovstagningarna. Det innebär att den dag då Du kallas kan Du lämna prov samma dag, nästa dag eller dagen därpå. Om Du inte lämnar prov någon av dessa tre dagar så noteras det i intyget till Transportstyrelsen att Du har uteblivit från en provtagning.
 
Urinproverna lämnas som så kallade övervakade prover, dvs. personal finns intill för att säkerställa att provet inte manipuleras. Förutom själva drogtesterna utförs även manipulationstester, bl.a. kontrolleras att urinen inte blivit utspädd. Inför urinprovstagningarna är det därför viktigt att inte dricka stora mängder vätska eftersom provet då inte kan bedömas utan blir ogiltigt. Om provet visar förekomst av narkotiskt preparat så meddelas Transportstyrelsen direkt.
 
Blodproverna lämnas utspritt onder observationstiden.
 

För att alkohol- och drogfrihet samt pålitlighet i nykterhetshänseende skall kunna styrkas i intyget så måste samtliga prover vara normala under hela observationstiden.

 
Efter avslutad utredning skrivs intyget i samband med ett läkarbesök. Du skickar sedan intyget till transportstyrelsen där det bedöms av en konsultläkare. Din utredare fattar därefter beslut i ärendet.
 
Du kan läsa mer om de medicinska kraven för körkort på Körkortsportalen.
 
Körkortsintyg
Utredning
Alkolås
Avgifter
Frågor och svar
Vägbeskrivning
Kontakta oss
Hem

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast 2012-01-01

Ars Medicus AB 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal besökare sedan 2005-09-25:
Free Web Counter
Free Hit Counter

 

Antal besökare sedan 2007-01-19:

free web counter
Free web counter